This is Mika

19.03.2020 14:10 6min luku 10

Korona-virussulku ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Moikka!

Korona-viruksen vuoksi on Suomi poikkeustilassa. Moni on sitä mieltä, että nämä järeät toimenpiteet ovat ehdottoman tärkeitä yhteiskunnan selviytymisen kannalta. Toiset ovat taasen sitä mieltä, että näin rajut varotoimet ovat liioiteltuja ja rampauttaa yhteiskunnan paljon pahemmin kuin mitä itse virus tekisi. Onko varotoimet liioiteltuja vai onko nämä perusteltuja toimia? Olisiko pelkällä hygienian ohjeistamisella, ihmisten omalla varovaisuudella ja riskiryhmiin kuuluvia suojelemalla pystytty vastaavaan tulokseen ilman yhteiskunnan lähes täydellistä lukitsemista? Miten rajuja ja pitkälle vaikuttavia taloudellisia vaurioita syntyy näin aggressiivisilla toimenpiteillä?  Epidemian hellittäessä, kuinka kauan menee, että talous elpyy, irtisanotut ihmiset työllistyvät uudelleen ja yritykset sekä pienyrittäjät pääsevät avaamaan ovensa?

***

***

Tilanne synnyttää meissä monissa paljon kysymyksiä ja jakaa mielipiteitä. Asiaa tarkastellaan niin talouden kuin eettisyyden kannalta. Itse toivon, että virukseen löydettäisiin rokote tai jokin lääke, joka ehkäisee tai voimakkaasti edistää tartunnan saaneen paranemista. Viitteitä tähän on jo saatu esim infuenssalääke Aviganista, joka lievemmissä tartuntatapauksissa estää viruksen lisääntymisen. Vakavammin sairastuneisiin lääke ei tehoa.

Olisi muuten kiva tietää, onko Suomessa tarkoitus ottaa Avigan-lääke käyttöön ja mikä on jatkossa kanta lievempien tapausten testaamisessa? WHO kehottaa kaikkia maita testaamaan lievemmätkin tapaukset mutta Suomi ei suostu tätä tekemään?!

Lääket.lis. Jari Ikonen julkaisi mielenkiintoisen artikkelin FB -sivuillaan, jossa hän tarkastelee korona-viruksen aiheuttamaa sulkua, sen mukanaan tuomia vaikutuksia yhteiskuntaan sekä terveydenhuollon toimenpiteiden kannattavuutta ja eettisyyttä varojen käytössä Suomessa. Laitan kyseisen artikkelin tänne, koska en usko kaikkien pystyvän lukemaan henk. koht. profiilissa julkaistua juttua linkin kautta.

Suomen sulku korona-”epidemiassa” vai lastensairaalan antibiootit?

Ensin lyhyt johdatus terveystaloustieteen QALY:iin eli laatupainotettuun elinvuoteen.
Laatupainotettua elinvuotta käytetään kun vertaillaan terveydenhuollon toimenpiteiden kannattavuutta ja eettisyyttä varojen käytössä. Esimerkiksi vuosi perusterveen normaalikuntoisen ihmisen elämää vastaa yhtä laatupainotettua elinvuotta (Quality Adjusted Life Year), ja vaikeasti sairaan puhe-, liikunta- ja pidätyskyvyttömän syvästi dementoituneen, tai vaikeasti kehitysvammaisen ihmisen vuosi voisi olla esim. 5 % tai 10 % yhdestä QALY:sta, ja taasen keski-ikäisen ihmisen jolla on nivelrikkoa ja ylipainoa se voisi olla 90 % verran.

Korona-viruksen vuoksi on nyt suljettu rajat ja laitettu Suomi poikkeustilaan, liikeyrityksiä suljetaan, laivat ja lentokoneet eivät kulje, ravintoloita ja hotelleja suljetaan, taiteilijoiden esiintymiset lopetetaan, teatterit, museot, kirjastot, urheilu-hallit sekä harraste-tilat suljetaan, kokoontumista kielletään ja rajoitetaan, kadut ja kaupat tyhjennetään, seurauksina yritysten ja talouselämän toiminta-edellytykset ovat vakavasti vaarantuneet. Tästä vararikot, konkurssit, työttömyys ja varattomuus ovat väistämättömiä seurauksia, ja Suomen hallitus onkin tehnyt 5 miljardin euron lisäbudjetin jolla on tarkoitus tukea talouselämää, joten otetaan tämä summa oletetuksi koronavirus-sulun hinnaksi, vaikka se on todennäköisesti huomattavasti suurempi, ehkä 10-, 15-, tai 20 miljardia.

Toisaalta, penisilliini-kuurin hinta on noin 5 euroa, tällä hoidetaan mm. keuhkokuumetta, ja tällä 5 miljardilla saisi siis tuhat miljoonaa kuuria, ja koska Suomessa on noin 55 000 keuhkokuumetta vuodessa niillä hoitaisi kaikki Suomen keuhkokuumeet noin 18 000 vuoden ajan.

Suomessa on 539 919 kappaletta 70 – 79 vuotiaita ja 302 710 henkeä yli 80 vuotiaita, jotka ovat suurimmassa vaarassa kuolla korona-virus infektioon, jos sen saavat, tai johonkin muuhun infektioon, tai muihin sairauksiin. Huolimatta siitä mitä teemme virus leviää väestöön ajan kanssa, joten tartunnalle alttiit saavat sen joka tapauksessa jossain vaiheessa. Näissä ikäryhmissä (WHO:n tilastojen mukaan) arviolta 8 799 henkilöä (8 % 70-79 vuotiaista infektion saaneista ja 14.8 % yli 80 vuotiaista infektion saaneista) saa rajun taudin, vuosien kuluessa, mikäli saavat tartunnan, ja ovat siis vaarassa kuolla. Alle 10 vuotiaista kukaan ei kuole korona-infektioon, ja työikäisillä vakavat taudinkuvat ovat WHO:n tilastojen mukaan hyvin harvinaisia, samalla tasolla kuin influenssa-tartunnassa.

Vertailun vuoksi, Suomessa kuolee vuosittain noin 54 000 ihmistä eri syiden vuoksi. Euroopassa sairastuu 4–50 miljoonaa ihmistä influenssaan. Tautiin kuolee ennenaikaisesti noin 15 000–70 000 ihmistä, ja Suomessa kuolee joka vuosi noin 1 000 ihmistä influenssan vuoksi, useimmat heistä ovat vanhoja ja monisairaita ihmisiä. Korona virukseen on Euroopassa kuollut 3 348 ihmistä, ja Suomessa ei yhtään ihmistä. Influenssa tappaa edelleen moninkertaisesti ihmisiä korona-virukseen verrattuna.
Kaikki ihmiset eivät saa tuota korona-infektiota, joten laskelma on tehty arvioiden että 10 % yli 70 vuotiaista saisi korona-tartunnan. Korona on vain yksi sadoista eri viruksista joita on liikkeellä, ja koska tuon ikäisillä ei ole yleensä kovin aktiivinen seura-elämä he eivät ole kovin suuressa riskissä saada virus-tartuntoja, toisin kuin lapset ja nuoret, jotka saavat niitä kouluissa ja päiväkodeissa.

Taudille erityisen alttiita ovat ne joilla on vaikea-asteinen sydänsairaus, huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus, diabetes, johon liittyy elinvaurioita, krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta, vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia tai lymfooma, sekä tauti, johon saadaan vastustuskykyä heikentävää hoitoa (esim. elinsiirto, solunsalpaajat).

Näiden ihmisten elinajan odote on hyvin alhainen korkean iän ja vakavien sairauksien vuoksi, muutaman vuoden verran, ja laatupainotettuja elinvuosia on esim. 30 % 5 elinvuodesta, tai liikuntakyvyttömän vuodepotilaan tapauksessa 5-10% 3 elinvuodesta. Heillä on usein punainen sydämen kuva tai DNR-merkintä (Do Not Resuscitate) sairaskertomuksessa merkkinä siitä ettei heitä elvytetä mikäli he menevät huonoon kuntoon, esim. infektion johdosta, vaan heidän annetaan kuolla, ja monet heistä haluaakin kuolla, uskovaiset usein kertovat kaipaavansa “Taivaan isän luo”, ja osa vain pyytää kroonikko-osaston kierrolla “jos saisi piikin jolla tämä loppuisi”. Näiden vanhojen monisairaiden ihmisten vuoksi on myös ollut laajalti keskustelua siitä että eutanasia laillistettaisiin ja otettaisiin käyttöön Suomessa, mutta me Suomen lääkärit pidämme parempana antaa luonnon, mm. infektioiden hoitaa tämä asia.

Kykenemme karanteeneilla, rajojen sulkemisella ja muilla toimenpiteillä pitkittämään viruksen leviämistä väestöön jonkin verran ja hidastamaan tartunnan saamista ehkä vuodella tai parilla vuodella, ja osa heistä kuolee siihen joka tapauksessa kaikesta hoidosta huolimatta joten kaikista arvioiduista 8799 sairastuneesta henkilöstä tulee laatupainotettuja elinvuosia

8799 x 30 % x 2 = 7 919 QALY

5 miljardilla eurolla, josta yhden QALY:n hinnaksi tulee

5 mrd / 7919 = 631 385 euroa

Toisaalta, saisimme tuolla summalla lastenosaston tarpeisiin 1 mrd (tuhat miljoonaa) penisilliinikuuria keuhkokuumeen hoitoon, ja koska terve lapsi (jonka 1 elinvuosi = 1 QALY) paranee hengen pelastavalla hoidolla, saavutamme tällä laatupainotettuja elinvuosia:

80 vuotta (odotettavissa oleva elinikä) x 100% x 1 mrd hoitoa = 80 000 000 000 QALY

(80 miljardia), joka on noin 10 miljoona-kertainen määrä ikä-ihmisten koronavirus-tartuntojen lykkäämiseen verrattuna, ja toisaalta 5 euron antibiootilla saadaan 80 QALY:a eli yksi QALY maksaa:

5 eur / 80 = 0.0625 euroa, eli 6.25 senttiä

Vielä yksi esimerkki, Suomen kuuluisimman maksansiirto-potilaan eli Juice Leskisen uusi maksa kesti vielä 17 vuotta juopottelua, ja koska leikkauksen hinta on 100 000 euroa saamme tällä toimenpiteellä

17 vuotta x 60% QALY = 10 QALY

ja yhden QALY:n hinnaksi tulee, eli 100 000 eur / 10 QALY = 10 000 eur

Maksansiirtoja ei yleensä tehdä alkoholisteille, koska se on katsottu kannattamattomaksi, kuitenkin se on moninkertaisesti korona-sulkua kannattavampaa ja siten eettisesti perustellumpaa. 5 miljardilla vaihdettaisiin kaikille Suomen 500 vuosittaiselle maksakirroosiin kuolevalle maksa seuraavan 100 vuoden ajan.

Meidän ei siis ole taloudellisesti, inhimillisesti eikä eettisesti kannattavaa sulkea Suomea korona-viruksen vuoksi, koska saavutamme samalla rahalla paljon enemmän elinvuosia, ja etenkin laatu-painotettuja elinvuosia, ja terveyshyötyjä muualla, vaikkapa lastenosastolla, tai työikäisten hoidolla.

Todellisuudessa Suomen rajojen ja suuren osan liikeyrityksistä sulkeminen on paljon kalliimpaa kuin tuo 5 mrd, joten meidän ei missään tapauksessa pidä ryhtyä näihin talouttamme niin voimakkaasti rasittaviin toimenpiteisiin, koska liike-elämän kärsiessä työttömyys ja kaikki sen aiheuttavat ongelmat kasvavat, korona-sulusta suoraan aiheutuneiden valtavien kustannusten lisäksi.

Lopuksi, muutama kommentti tästä korona- ”epidemiasta”.

Suomessa on joka vuosi 20 miljoonaa hengitystie-infektiota, näistä mm. erittäin harvinaista tuberkuloosia on 230 kappaletta ( jollaisen olen 30 vuoden etulinjan lääkärin urani aikana tavannut yhden), sekä 400 hinkuyskää (jollaisen olen urani aikana tavannut yhden), noin 50 000 keuhkokuumetta (joita diagnosoin joka viikko), ja siis nyt 359 tapausta korona (COVID-19) infektiota, jollaista en ole vielä koskaan tavannut, koska se on edelleen äärimmäisen harvinainen satojen muiden virus-infektioiden joukossa. Tosin korona-viruksia on aina ollut, ja ne ovat yleensä aiheuttaneet influenssan kaltaisen taudin, uutta on vain tämä COVID-19 versio joka poikkeaa jonkin verran aikaisemmista ihmisten kiusana olleista korona-viruksista.

Kaikille infektioille on tyypillistä että vain vakavimmat, sairaalahoitoa vaatineet, tai etulinjan lääkärin akateemista mielenkiintoa herättäneet potilas-tapaukset testataan ja varmistetaan mikä virus on kyseessä, joten infektioita on aina enemmän kuin niitä testeissä todetaan. Virus-infektioita hoidetaan oireiden mukaisesti, jälkitauteihin ja komplikaatioihin käytetään antibiootteja, astmalääkkeitä, sekä joskus happilisää, ja erittäin harvoin hengityskonetta.

Viestiksi Suomen Hallitukselle ja THL:lle, että pitäisi kunnioittaa ihmisten omaa halua ja tahtoa. Jos ihminen haluaa välttää virus-infektioita (infektioita on miljoonia joka tapauksessa) niin se on hänen omasta halusta kiinni, kuten muutkin elintavat ovat jokaisen oma valinta vapaassa demokraattisessa yhteiskunnassa, tai niiden pitäisi olla. Nuorten työssäkäyvien pitää saada käydä töissä, hoitaa lapsiaan ja yrityksiään, kunhan vapaa-ehtoisesti pesevät käsiään, ja välttävät tartuttamasta muita, mikäli itse sairastuvat flunssaan. Me emme voi elää diktatuurissa jossa tärkeimmäksi näyttää tulleen saada jokainen Suomalainen lopettamaan normaali elämä ja hukkaamaan rahansa ja elämänsä yhden flunssa-viruksen vuoksi.

Korona-virus on tällä hetkellä väestössä todella harvinainen, mutta toki sen aiheuttamat taudit ovat tuolla 20 miljoonan vuosittaisen hengitystie-infektion joukossa, ainakin jossain vaiheessa, teemme sitten mitä hyvänsä. Emme saa tuota virusta hävitettyä maailmasta vaikka sulkisimme Suomen tuhanneksi vuodeksi.
Emme voi sulkea Suomea, sen liikeyrityksiä ja kaikkia ihmisiä seinien sisälle, jotta he eivät sairastuisi infektioihin, tai jäisi auton alle, tai joutuisi muihin tapaturmiin, ja on muistettava että suuri osa tapaturmistakin sattuu kotona. Lapsilla ja nuorilla on koko elämä edessä, ja meidän vanhempien työssä käyvien on käytävä töissä ja elettävä.

Lähteet: THL sivustot, Tilastokeskus, Terveysportti, World Health Organization sivustot

Kommentit (10)

Ladataan kommentteja...
Kommentteja ei voitu ladata. Yritä myöhemmin uudelleen.
{{ comment.author }} #{{ comment.id }} Vastaa

Vastaa

Kaikki kommentit tarkistetaan manuaalisesti ennen julkaisua.
Emme julkaise sähköpostiosoitettasi ulkopuolisille.
Avatar noudetaan sähköpostin perusteella Gravatar-palvelusta.

Luethan täältä kuinka käsittelemme henkilötietojasi.